główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborach Sołtysa Sołectwa Osowiec Parcela

Wybory Sołtysa Sołectwa Osowiec Parcela nie odbyły się z powodu braku wymaganej frekwencji.  Nowy termin zebrania wiejskiego został wyznaczony na 6 sierpnia 2020 r. (czwartek)  na godz. 19:30

Miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad nie ulegają zmianie.


Żabia Wola, dnia 23.07.2020 r.

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY
SOŁECTWA  OSOWIEC PARCELA

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 19:30 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie (Józefina ul. Mazowiecka 1) odbędzie się zebranie wiejskie zwołane, na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Sołectwa Osowiec Parcela, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Osowiec Parcela.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Powołanie sołeckiej komisji wyborczej ( 3 osobowej).
 4. Wybór Sołtysa:
  1) zgłaszanie kandydatur,
  2) głosowanie,
  3) ustalenie wyników głosowania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Żabia Wola
/-/ Piotr Rybka

 

UWAGA:

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Osowiec Parcela:

 • do głosowania na zebraniu wiejskim uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców;
 • w przypadku braku wymaganych 20% uprawnionych do głosowania wyznaczony zostanie nowy termin zebrania, na którym nie będzie obowiązywał warunek 20% frekwencji;
 • termin nowego zebrania wiejskiego można wyznaczyć nie wcześniej niż po upływie 3 dni
  od terminu 1 zebrania.
Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)