główna zawartość
artykuł nr 1

PEŁNOMOCNICTWO

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r.