główna zawartość
artykuł nr 1

Wysypisko odpadów

Naterenie gminy Żabia Wola znajduje się Składowisko Odpadów Innych Niż Obojętne INiebezpieczne, które położone jest w południowej części gminy w miejscowościPetrykozy.

Właścicielem i zarządcątego składowiska jest Gmina.

Pozwolenie na budowę tejinwestycji zostało wydane w 29.09.1989r przez Urząd Wojewódzki wSkierniewicach.

Powierzchnia całkowitaskładowiska wynosi 1.60 ha powierzchnia do składowania 1.20 ha

Pojemność składowiska10 750 t.

Ilość zdeponowanychodpadów do 31.12.2006r wynosi 8380 ton. tj. (77% zapełnienia)

Przewidywana datazamknięcia 2012 rok.

Na składowisko przyjmowanesą tylko odpady komunalne wytworzone na terenie gminy

Żabia Wola.

Składowisko czynne jest odponiedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 13:00.

Na składowisko mająupoważnienie wjazdu firmy, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy na odbiórodpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Żabia Wola.

Składowisko wyposażonejest w:
ogrodzenie
brodzik dezynfekcyjny
uszczelnienie dna
studzienki odcieków
repery
piezometry
energię elektryczną