główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 29 lipca 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubica Dobra231 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec168 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów185 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów175 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów193 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów173 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieniewiec165 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żabia Wola130 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2019 rok130 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2019 rok133 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola454 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2020/2021140 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej kolejno Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., kolejno Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., kolejno Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r, kolejno Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., kolejno Uchwałą Nr 37/XXVII/2017 z dnia 13 czerwca 2017r., kolejno Uchwałą Nr 9/XXXIII/2018 z dnia 27 marca 2018r. oraz kolejno Uchwałą Nr 7/V/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.14 MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola dla terenu miejscowości GrzegorzewiceMB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach265 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 r.MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Żabia Wola nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Huta Żabiowolska, Grzegorzewice, Lasek, Osowiec, Wycinki Osowskie, i Zaręby141 KB
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia190 KB
Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego198 KB