główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 23 czerwca 2020 r.

Żabia Wola, dnia 23.06.2020 r.

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 21:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. W sali obrad będą obecni tylko: przewodniczący rady, oraz dwoje pracowników obsługi. Wszyscy radni, oraz pozostali uczestnicy będą obradować zdalnie przy wykorzystaniu systemu  wideokonferencyjnego.

 

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW (W TYM SOŁTYSÓW) W SESJI:

Sesja będzie transmitowana na żywo, tak jak dotychczashttp://stream.e-poltel.pl/ug_zabia_wola_live.html

Mieszkańcy oraz sołtysi będą mogli słuchać na bieżąco wystąpień radnych i śledzić wyniki głosowań.

W związku ze znaczącymi utrudnieniami w uczestnictwie w obradach został uruchomiony specjalny adres e-mail: sesja.zdalna@zabiawola.pl, na który można przesyłać swoje uwagi/ zapytania podczas trwania obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu
    z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola;
  7. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Filipowicz