główna zawartość
artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 15 września 2020 r.

Żabia Wola 08.09.2020 r.

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 86/8, 88/2, 88/3, 93/6, 97/9, 98/10, 102/1 położonej w m. Siestrzeń, na rzecz Gminy Żabia Wola;
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia działki drogowej o nr ew. 40/1 położonej w m. Wycinki Osowskie (ul. Radosna);
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia działki drogowej o nr ew. 98/1 położonej w m. Musuły (ul. Jaśminowa);
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żabia Wola;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siestrzeń;
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola;
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów;
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów;
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola;
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 14. Regulamin gospodarowania funduszem sołeckim w gminie Żabia Wola;
 15. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Osowiec w gminie Żabia Wola;
 16. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach programu MIAS MAZOWSZE 2020;
 17. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola;
 18. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia firmy CANPOL Sp z o.o. z podatku od nieruchomości;
 19. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 20. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020r;
 21. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola;
 22. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 23. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich komisji;
 24. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Filipowicz