główna zawartość
artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 23 czerwca 2020 r.

Żabia Wola 16.06.2020 r.

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie mandatu Radnego Rady Gminy Żabia Wola;
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Żabia Wola;
 4. Organizacja transportu publicznego w Gminie Żabia Wola;
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia na własność Gminy Żabia Wola drogi wewnętrznej (działka o nr ewid. 79/21) zlokalizowanej w m. Osowiec;
 6.  Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia na własność Gminy Żabia Wola poszerzenia drogi gminnej – ul. Dworskiej (działka o nr ewid. 79/2) zlokalizowanej w m. Osowiec;
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia na własność Gminy Żabia Wola terenu przewidzianego
  pod projektowane urządzenia elektryczne (działka o nr ewid. 79/35) zlokalizowanego w m. Osowiec;
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice;
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie;
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie;
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (obszar XIId);
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń;
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji projektu Spółki Pleograf Studios Ltd z siedzibą w Londynie dotyczącego budowy Kompleksu Studia Filmowego i Telewizyjnego na terenie Gminy Żabia Wola;
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola;
 15. Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach;
 16. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 r;
 17. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola;
 18. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 19. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich komisji;
 20. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Filipowicz