Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3858

1. Data: 2018-06-06 12:41
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żabia Wola od 7 maja 2018 r. do 8 maja 2021 r.
Wykonanie: Krystyna Janiszewska
2. Data: 2018-06-06 12:40
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żabia Wola od 7 maja 2018 r. do 7 maja 2021 r.
Wykonanie: Krystyna Janiszewska
3. Data: 2018-06-06 12:38
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żabia Wola od 8 maja 2018 r. do 7 maja 2021 r.
Wykonanie: Krystyna Janiszewska
4. Data: 2018-06-06 12:36
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wykonanie: Krystyna Janiszewska
5. Data: 2018-06-06 12:36
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wykonanie: Krystyna Janiszewska
6. Data: 2018-06-06 12:08
Dział: Gospodarka Komunalna > Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opis zmian: dodanie artykułu: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wykonanie: Krystyna Janiszewska

powrót