OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 grudnia 2013 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zalesie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 listopada 2013 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w gminie Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 października...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2) oraz prognozy oddziaływania na środowisko

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2 października...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Bolesławek w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2013 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 60/XXX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 września 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w gminie Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2013 r.

o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 września 2013 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Bieniewiec oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 sierpnia 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13 sierpnia 2013 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zalesie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 sierpnia 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Piotrkowice w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 lipca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 czerwca 2013 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 44/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (dz. nr ew. 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424)

Informacja Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 czerwca 2013 r.

o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Żabia Wola wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do w/w uchwały.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2013 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 17/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B – obszar 1 (dz. nr ew. 2/2, 2/5, 76/2, 1/6, 2/7, 2/3, 2/6, 76/1, 1/5).

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 marca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (dz. nr ew. 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424) oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 lutego 2013 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2013 r.

o podaniu do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr 82/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia...

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalno-biurowego oraz rozbudowie hal magazynowych i wiat na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 146/1, 150/2, 151/2, 151/3, 288, 289, 290 położonych w miejscowości Nowa Bukówka, gmina Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia...

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalno-biurowego oraz rozbudowie hal magazynowych i wiat na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 146/1, 150/2, 151/2, 151/3, 288, 289, 290 położonych w miejscowości Nowa Bukówka, gmina Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 stycznia 2013 r.

o przyjęciu Uchwałą Nr 72/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B – obszar 1 (dz. nr ew. 2/2, 2/5, 76/2, 1/6, 2/7, 2/3, 2/6, 76/1, 1/5).