główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE DYREKTORA DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego Domu Kultury w Żabiej Woli” do dnia 17.12.2011 r. do godziny 17:00, w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96 -321 Żabia Wola.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli” do dnia 17.12.2011 r. do godziny 17:00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96 -321 Żabia Wola.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów stanowisko...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta do spraw organizacyjnych projektu w Zespole Zarządzającym Projektem pt.: „SZKOŁA RADOŚCI I PRZYJEMNOŚCI” do dnia 1 września 2011 r. do godz. 15:00, w biurze Zespołu, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów stanowisko...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu w Zespole Zarządzającym Projektem pt.: „SZKOŁA RADOŚCI I PRZYJEMNOŚCI” do dnia 1 września 2011 r. do godz. 15:00, w biurze Zespołu, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów stanowisku...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta do spraw organizacyjnych projektu w Zespole Zarządzającym Projektem pt.: „SZKOŁA RADOŚCI I PRZYJEMNOŚCI” do dnia 1 września 2011 r. do godz. 15:00, w biurze Zespołu, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.