główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Termin i miejsce składania dokumentów – do dnia 27.12.2010 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 6 (sekretariat) Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym”.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw dróg” w terminie do dnia 25.06.2010 r. do godziny 15.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw dróg" w terminie do dnia 11.06.2010 r. do godziny 15.00 w pokoju nr 6 (kancelaria) Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” w terminie do dnia 28.05.2010 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 6 (sekretariat) Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” w terminie do dnia 17.05.2010 r. r. do godziny 12.00 w pokoju nr 6 (sekretariat) Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.