główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA. Termin składania aplikacji upływa w dniu 20 lipca 2009r o godzinie 14.00

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 16.03.2009r. do godz. 16.00 pokój nr 5, Urząd Gminy Żabia Wola, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 17.03.2009r. do godz. 16.00 pokój nr 5, Urząd Gminy Żabia Wola, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żabiej Woli"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 13.03.2009r. do godz.15.30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 5,w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem "Nabór na stanowisko głównego księgowego GOPS"

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 13.02.2009r. do godz.15.00 pokój nr 5 Urząd Gminy Żabia Wola, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej I Inwestycji. Gospodarka komunalna"