Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIKA BIURA. Termin składania aplikacji upływa w dniu 18 grudnia 2008r o godzinie 14.00

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 17.12.2008 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy,w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym"

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 21.11.2008 r. do godz. 16.00 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy,w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej I Inwestycji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 22.10.2008r. do godz.16.00 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy,w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej I Inwestycji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 14.10.2008 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 6 (sekretariat) Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3,96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów:do dnia 25.09.2008r. do godz.15.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy,w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej I Inwestycji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze...

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 20.02.2008 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 5 (sekretariat) Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym"