główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27...

dot. toczących się z urzędu postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: ,,rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy - Zadanie I Radziejowice - Przeszkoda od km 420+100 do km 430+000”.

artykuł nr 2

DECYZJA Starosty Grodziskiego NR 44/2020 z dnia 15...

o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Huta Żabiowolska gmina Żabia Wola, oznaczonej obecnie w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 269 o pow. 2.79 ha oraz działka ew. nr 270 O POW. 4,53 ha

artykuł nr 3

Zawiadomienie geodety uprawnionego z dnia 5 maja...

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki położonej w m. Siestrzeń

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów - gmina Żabia Wola

artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 maja...

nie wpłynęły wnioski spółek wodnych o dofinansowanie udzielane na mocy Uchwały nr 31/XXXV/2018