główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego...

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych położonych we wsi Petrykozy, gm. Żabia Wola.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Marszałka Województwa...

dot. zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków (C-E 20)", zadanie nr 1, od km 0+407 do km 71+351; m. Skierniewice; gm. Skierniewice, pow. skierniewicki, woj. łódzkie oraz gm. Puszcza Mariańska i Mszczonów, pow. żyrardowski, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, gm. Tarczyn, Prażmów i Góra Kalwaria, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21...

Wójt Gminy Żabia Wola zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów -gmina Żabia Wola.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02...

dot. projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej 12 Skierniewice - Łuków (C-E20)”, zadania nr 1 od km 0+407 do km 71+351; m. Skierniewice; gm. Skierniewice, pow. skierniewicki, woj. Łódzkie oraz gm. Puszcza Mariańska i Mszczonów, pow. Żyrardowski , gm. Żabia Wola, pow. grodziski, gm. Tarczyn, Prażmów i Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, woj....

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa - 2), projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły