główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne winy być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do godziny 16:00 pod adresem Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (kancelaria Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego"

artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – ,,Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 11.03.2016 r. do godz. 9:30

artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2016r. do godz. 15.00

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013