Programy współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /od 2014 roku/

Załączniki
UCHWAŁA Nr 125/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016   148.458 KB
Uchwała Nr 72/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016"   361.655 KB
UCHWAŁA Nr 78/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019"   279.645 KB
UCHWAŁA Nr 79/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"   281.734 KB
UCHWAŁA Nr 73/XXX/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"   283.935 KB

Programy współpracy /do 2013 roku/


Dostępne podkategorie:
Programy współpracy
Sprawozdania