główna zawartość
artykuł nr 1

Programy współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /od 2014 roku/

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 125/XIV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 148 KB
Uchwała Nr 72/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016" 362 KB
UCHWAŁA Nr 78/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019" 280 KB
UCHWAŁA Nr 79/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" 282 KB
UCHWAŁA Nr 73/XXX/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 284 KB
UCHWAŁA Nr 96/XVI/2019 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 290 KB
artykuł nr 2

Programy współpracy /do 2013 roku/

Dostępne kategorie:
Programy współpracy
Sprawozdania