Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska