główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych...

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

artykuł nr 2

Przerwy techniczne związane z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną
- w środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączana zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

- w piątek 1 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że wnioski o dowód można będzie składać maksymalnie  do godz. 11.30 gdyż muszą zostać wysłane do personalizacji do godz. 12.00.

Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego.

Ważne! Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do 1 marca. W takiej sytuacji – obywatel będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku. Aby uniknąć takich sytuacji prosimy Państwa o zastosowanie się do powyższego.

artykuł nr 3

e-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

artykuł nr 4

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

 Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy należy wejść na stronę: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

artykuł nr 5

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia...

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą - dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej