Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

 Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy należy wejść na stronę: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu...

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna, wymagane dokumenty

DOWÓD OSOBISTY (informacje ogólne)

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.