główna zawartość
artykuł nr 1

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 30 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

I. POTRZEBNE INFORMACJE W CELU UZYSKANIA WYPISU I WYRYSU
Znajomość położenia działki oraz jej numeru ewidencyjnego.


II. OPŁATY
Opłata administracyjna:

za wypis – 30,00 zł;  za wyrys – 30,00 zł (do pięciu stron)

za wypis - 50,00 zł;  za wyrys – 50,00 zł (powyżej pięciu stron)

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do godziny od przyjęcia zgłoszenia
 

IV. ZGŁOSZENIE - INFORMACJA

Urząd Gminy w Żabiej Woli – pokój nr 8 – I piętro

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 
VI. UWAGI

Brak