Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA
Art. 88e ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (Druk do pobrania poniżej) i zwrot oryginału wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

VII. INFORMACJA
Pokój nr 12 - I piętro.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI
W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia.