Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego