Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Budowa...

Termin składania ofert: Data: 12/01/2015 Godzina: 10:00

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Budowa sieci...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Zimowe utrzymanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w Kancelarii Urzędu Gminy.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.:PROGRAM...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3, Sekretariat.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: Kompleksowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96 - 321 Żabia Wola.Link do załączników do siwz http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=986&x=1&y=89&n_id=2691

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria urzędu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie uzupełniające do zadania: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni z m. m-a na terenie gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dodatkowe do zadania pn: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: Kompleksowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96 - 321 Żabia Wola..

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: Kompleksowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 r., godzina 10:00, miejsce: składania - Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96 - 321 Żabia Wola.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: Budowa sieci...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola- kancelaria urzędu.

Zamówienie uzupełniające do zadania pn: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.Uwaga zmiana terminu!Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Poprawa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu. Uwaga nowy termin skąłdania ofert! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu. Uwaga! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zagospodarowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu. Uwaga zmiana terminu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Negocjacje z ogłoszeniem: Kompleksowe opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 - 321 Żabia Wola. Uwaga zmiana terminu! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 - 321 Żabia Wola.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ul....

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu. Uwaga! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ul....

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zagospodarowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu. Uwaga zmiana terminu! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu..

Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem na :Kompleksowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 - 321 Żabia Wola. Uwaga! Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 - 321 Żabia Wola

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Zagospodarowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Zakup energii...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola- kancelaria urzędu. Uwaga zmiana terminu składania ofert: Termin składania ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola- kancelaria urzędu..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul.,Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola- sekretariat urzędu. Uwaga zmiana terminu składania ofert! Termin składania ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola- sekretariat urzędu