główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE CENOWE na:Świadczenie usług w zakresie...

Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2015 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

artykuł nr 2

GŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2014r. do godziny 10;00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ ZAPYTANIE CENOWE:...

Oferty należy składać do dnia 17.12.2014r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

artykuł nr 4

ZAPYTANIE CENOWE na:Konserwację Oświetlenia...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2014 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

artykuł nr 5

GŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA...

Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2014 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014