Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: Konserwacja i...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Usługi...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),. Uwaga zmieniony został termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Montaż...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Gówna 3 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odłowienie,...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przygotowanie,...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 r. godzina 09:00, miejsce: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 5 pok nr 4

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zimowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola Kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn;Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 , 96-321 Żabia Wola Kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Montaż...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola- Kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:Konserwacja rowu...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/11/2013 Godzina: 10:00

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup i dostawę...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013r. godzina 14:00, miejsce: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie barier...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/11/2013 Godzina: 10:00 Uwaga!!! Zminana Terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/11/2013 Godzina: 10:00

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, Kancelaria urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola - Kancelaria Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, Kancelaria Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wznowienie granicy drogi gminnej...

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku do godziny 16:00 w formie pisemnej /osobiście lub listownie/ na adres: - Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, - w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienia uzupełniające do zadania inwestycyjnego pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni z m. m-a na terenie gminy Żabia Wola

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola- Kancelaria Urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria Urzędu. Uwaga zmiana terminu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria Urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: Konserwacja rowu...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/09/2013 Godzina: 10:00 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/09/2013 Godzina: 10:00

Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w zakresie części B).

Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w zakresie części A).

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola..

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: Konserwacja rowu...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/07/2013 Godzina: 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Budowa sieci...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w Kancelarii Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Budowa sieci...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3 96-321 Żabia Wola. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3 96-321 Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Sprawowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola, sala konferencyjna p. 4, ul. Główna 3, Żabia Wola UWAGA! Zmiana terminu składania ofert . Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert :29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola, sekretariat p. 5, ul. Główna 3, Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Modernizacja...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul.Głowna 3, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3 Kancelaria Urzędu Gminy.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbieranie i...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/05/2013 Godzina: 10:00 Warunki otwarcia ofert: Data : 07/05/2013 Godzina 10:30 Sala Konferencyjna w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl UWAGA! Zmiana termninu złożenia ofert.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zakup energii...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3 96-321 Żabia Wola - kancelaria urzędu.

Wstępne ogłoszenie informacyjne, ogłoszenie o...

Warunki otwarcia ofert: Data : 17/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30 Miejscowość: Sala Konferencyjna w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie zewnętrznej instalacji...

Miejsce złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć terminie do dnia 18.02.2013r do godziny 11.00 w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu strażackiego marki Star...

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2013 r.o godz.11.00 w budynku Urzędu Gminy w Żabiej Woli ul.Główna 3, pokój 8. Otwarcie ofert jest jawne.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok nr 6 Kancelaria Urzędu.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Sprawowanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok 5,6 Kancelaria urzędu.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ANALIZY I...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Świadczenie usług w zakresie...

10. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,