główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),..

artykuł nr 2

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.

artykuł nr 3

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Usługi...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

artykuł nr 4

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),. Uwaga zmieniony został termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3. 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 5 (sekretariat),..

artykuł nr 5

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Montaż...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Gówna 3 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu.