główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6 Kancelaria Urzędu pok. nr 6.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:40, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6 Kancelaria Zamawiającego.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na: odrestaurowanie nagrobków...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2011 r. do godz. 10:00 w formie: elektronicznej

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zamontowanie...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 8.12.2011 r. do godz. 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub e-mail: urzad@zabiawola.pl