Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usuwanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6 Kancelaria Urzędu pok. nr 6.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Odłowienie,...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:40, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6 Kancelaria Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz urzędu Gminy Żabia Wola w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: odrestaurowanie nagrobków Józefa...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2011 r. do godz. 10:00 w formie: elektronicznej

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zamontowanie drewnianych...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 8.12.2011 r. do godz. 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub e-mail: urzad@zabiawola.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola - transza II oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska i Józefina – transza I" Termin składania ofert lub wniosków o dopuszc...

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie, wydawanie i...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011r . godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola - transza II oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska i Józefina – transza I" Termin składania ofert lub wniosków o dopuszc...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 i 6 Kancelaria Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Świadczenie usług w zakresie...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2011 r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5,6 Kancelaria Zamawiającego..

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Budowę oświetlenia ul. Rumiankowej...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 2011-11-21 do godziny 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5,6 Kancelaria Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2011 r. do godziny 10.00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, pokój nr 5 i 6 - Kancelaria Zamawiającego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont i...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul.Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok nr 6.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6 Kancelaria Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na: "Dzierżawę i serwis...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2011 r. do godz. 11.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola. pok. nr 6.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 r. godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 6.

Zapytanie ofertowe na :"Dzierżawę i serwis...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2011 r. do godz. 13.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę znaków drogowych

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2011r. w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 Kancelaria Zamawiającego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 10:00, miejsce: biuro Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola Józefina ul. Mazowiecka 1 96 - 321 Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 08:30, miejsce: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Udzielenie Gminie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Bieżące...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 Kancelaria Zamawiającego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola.

Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia obowiązków...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2011r do godziny 10.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: PEŁNIENIE...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia obowiązków...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2011r do godziny 13.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

Przetarg nieograniczony na:Renowacja i termomodernizacja...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach ul. Mszczonowska 3 96-321 Żabia Wola.

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w...

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia 19.08.2011 r., do godziny 10:00 w kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola przy ul. Głównej 3 w pokoju nr 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2011 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala narad.

Zapytanie ofertowe na: Opracowanie koncepcji programowo...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Przetarg nieograniczony na : Rekultywację składowiska...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6 Kancelaria Urzędu.

Zapytanie ofertowe na :wykonanie dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: pełnienie obowiązków inspektora...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Roboty uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące...

Roboty uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni m i m-a na terenie Gminy Żabia Wola. Numer ogłoszenia: 143166 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe na: wykonanie aktualizacji programu...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok nr 4.- Kancelaria Urzędu

Roboty uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie dokumentacji projektowo -...

7) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2011 r. w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola, w sekretariacie szkoły, b) faxem na numer: 46 857 82 77

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie remontu pomieszczeń...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2011 r. w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2011 r. do godz. 16:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: Remont i termomodernizację...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2011r. do godziny 11.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowaim. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola b) faxem na numer: 46 857 98 28, c) w wersji elektronicznej na e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: remont pomieszczeń piętra i klatki...

Ofertę o formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16-05-2011 do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola

Zapytanie ofertowe na: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.05 .2011 r. w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w pokoju nr 6.

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie remontu pomieszczeń...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2011 r. do godz. 10.00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Przetarg nieograniczony na: MODERNIZACJE I PRZEBUDOWĘ DROGI...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok.6.

Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej do...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul.Głowna 3, 96-321 Żabia Wola pok nr 6.

Przetarg nieograniczony na : Nadzór inwestorski nad...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabie Wola pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na; Wykonanie remontu pomieszczeń...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2011 r. w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Zapytanie ofertowe na : Usuwanie wyrobów/odpadów...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Przetarg nieograniczony na: Nadzór inwestorski nad...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6. → Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6. →Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert zostaje przedłużon...

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie studium wykonalności dla...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 05/04/2011 Godzina: 10:00 miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok nr 6.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na :usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd GminyŻabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola pok nr 6 kancelaria urzędu.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola województwo mazowieckie powiat grodziski pok nr. 6 kancelaria urzędu

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej na...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie kosztorysu...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 – do dnia: 24.01.2011 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola