Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola pok nr 5.

Zapytanie ofertowe na:Prowadzenie monitoringu składowiska...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.12..2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi na...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na; Montaż oświetlenia ulicznego ul....

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na; Montaż i demontaż oświetlenia...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług w zakresie...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2010 r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

23.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac zabezpieczających na...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2010r. do godz. 12:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelara urzędu pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na:Świadczenie usług w zakresie...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2010 r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: Grupowe ubezpieczenie na życie dla...

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.

Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.

Zapytanie ofertowe na wykonanie bankowej obsługi budżetu...

Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-10-08 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Żabia Wola. ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola - Pokój nr 6- sekretariat

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010r godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na: wycinkę kolidujących drzew i...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2010 r. do godziny 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5 b) faxem na numer: 046 8578181 wew 30 c) w wersji elektronicznej na e-mail: s.rokosz@zabiawola.pl

Zapytanie ofertowe na: Zakup, dostawę i montaż elementów...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2010 r., do godziny 11:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub b) faxem na numer: 46 857-81-81 wew. 26, lub c) w wersji elektronicznej na e-mail: e.jankowska@zabiawola.pl,

Zapytanie ofertowe na: Zakup, dostawę i montaż kładek i...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2010 r., do godziny 11:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub b) faxem na numer: 46 857-81-81 wew. 26, lub c) w wersji elektronicznej na e-mail: e.jankowska@zabiawola.pl,

Zapytanie ofertowe na: "Utwardzenie gruntu kostką...

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2010 r. /czwartek/ do godziny 10:00 w sekretariacie Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelara urzędu pok nr 6.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola pok nr 6 Kancelaria.

Zapytanie ofertowe na: Remont ogrodzenia wokół wiaty...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2010 r. do godziny 10.00

Zapytanie ofertowe na: Budowę wiaty przystankowej na...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2010 r. do godziny 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola pok nr 5 - Kancelaria.

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie prac...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2010 r.

Zapytanie ofertowe na: Budowę wiaty przystankowej na...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2010 r. do godziny 10.00

Zapytanie ofertowe na: Remont ogrodzenia wokół wiaty...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2010 r. do godziny 10.00

Zapytanie ofertowe na: Remont pomieszczenia serwerowni w...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2010 r., do godziny 11:00

Zapytanie ofertowe na:Remont drogi do boiska w miejscowości...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Głowna3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.8.2010 - 10:00

Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę znaków drogowych

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2010r w formie: a)Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b)faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: wykonanie prac...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2010r. w formie: a)Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b)faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

Zapytanie ofertowe na: Remont pomieszczenia serwerowni w...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2010 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Zapytanie ofertowe na: Remont pomieszczeń parteru GOPS w...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę o formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14-07-2010 do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola.

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń parteru GOPS w...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07-07-2010 do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2010 r. do godz. 10:30 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 5, Kancelaria

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria pok nr 5.

Zapytanie ofertowe na: Opracowanie ?Programu Rekultywacja...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2010 r. do godz. 1030 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 10:30 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96 - 321 Żabia Wola Kancelaria pok nr 5.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok. 5 Kancelaria Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2010 r. do godz. 10:30

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2010 r. do godz. 10:30

Zapytanie ofertowe na: Utwardzenie gruntu kostką betonową...

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 02.06.2010 r. /środa/ do godziny 10:00 w sekretariacie Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu budynku Szkoły...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2010r. do godziny 11.00 w formie: a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola b) faxem na numer: 46 857 98 28, c) w wersji elektronicznej na e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola.ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok nr 5.

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu budynku Szkoły...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2010r. do godziny 11.00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola

Zapytanie ofertowe na Remont cokołu zewnętrznego, Remont...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2010 r. do godz. 13.00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Dom Kultury, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 21.05.2010, godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok nr 5.

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2010 r. do godz. 10:30 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

Zapytanie ofertowe na remont dachu łącznika budynków...

Termin składania ofert: 15.04.2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie, ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 5.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 5

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2010r., miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2010r., miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na remont ścian, sufitu i drzwi...

Termin złożenia oferty do 26.02.2010 r. godz 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5, elektronicznie: przetargi@zabiawola.pl lub faksem pod numerem: (46) 857 81 81 wew 26

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia obowiązków...

Termin złożenia oferty do 25.02.2010 r., miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 lub faksem pod numerem: (46) 857 81 81 wew 26

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego systemu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2010 godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego remontu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na założenie ewidencji obiektów...

Termin złożenia oferty do 04.02.2010 r., miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5 lub faksem pod numerem: (46) 857 81 81 wew 26

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

Zapytanie ofertowe na usuwanie nieczystości płynnych,...

Miejsce i termin zło?enia ofert: ofertę na formularzu oferty należy złożyć do dnia 26 stycznia 2010 roku, do godziny 10:00 w kancelarii Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, pokój nr 5

Zapytanie ofertowe na remont posadzki korytarza budynku...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2010 r. do godziny 10.00