główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola pok nr 5.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na:Prowadzenie monitoringu ...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.12..2010r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26,

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi na...

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul Główna 3, 96-321 Żabia Wola kancelaria urzędu pok nr 6.