główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na usuwanie nieczystości...

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na formularzu oferty należy złożyć do dnia 30 grudnia 2009 roku, do godziny 10:00 w kancelarii zamawiającego w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, pokoi nr 5

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe: Na remont korytarzy w budynku...

Termin złożenia oferty: 28.12.2009 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola pok nr 5

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe: na wykonanie kontroli...

Termin złożenia oferty 1.12.2009 r.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe: Na wykonanie dokumentacji...

Termin złożenia oferty 30.11.2009 r.