główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na przygotowanie i dostawę około 19 320 szt. obiadów dla dzieci uczęszczających do 4 szkół na terenie gm. Żabia Wola

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłapywanie bezdomnych...

Termin złożenia ofert: 04.01.2008 r

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania ofert: 07.12.2007 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3. 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2007 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Gminy 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na : "Projekt budowlany i wykonawczy budowy przedszkola w Hucie Żabiowolskiej gm. Żabia Wola"