główna zawartość
artykuł nr 1

RI.271.2.15.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Żabia Wola i jej jednostek organizacyjnych na lata 2020 - 2023. Oferty należy składać w terminie do 08.10.2020 r., godzina: 10:00.

artykuł nr 2

RI.271.2.14.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola. Oferty należy składać w terminie do 24.09.2020 r., godzina: 11:00.

artykuł nr 3

RI.271.2.13.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli. Oferty należy składać w terminie do 24.09.2020 r., godzina: 10:30.

artykuł nr 4

RI.271.2.5.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w miejscowości Huta Żabiowolska w systemie zaprojektuj i wybuduj. Oferty należy składać w terminie do 11.09.2020 r., godzina: 10:00.

artykuł nr 5

RG.271.2.12.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli. Oferty należy składać w terminie do 04.09.2020 r., godzina: 10:00

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014