główna zawartość
artykuł nr 1

RI.271.5.30.2019. Ogłoszenie nr 625252-N-2019 z...

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie”. Oferty należy składać do dnia 06.12.2019 r. do godziny 12:00

artykuł nr 2

RI.271.5.29.2019. Ogłoszenie nr 626865-N-2019 z...

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 3

RI.271.5.26.2019. Ogłoszenie nr 623510-N-2019 z...

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola, ulicy Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 4

RI.271.6.5.2019. Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz na terenie działek nr ew. 322/5, 11/7, 11/6, 11/5, 12, 13/1, 13/5 w m. Żabia Wola wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00.

artykuł nr 5

RI.271.5.27.2019. Bieżące utrzymanie dróg

Zamówienie podobne dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 r. w części I i II. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.