główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie cenowe. POGK.272.MR.2.2019

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

artykuł nr 2

Zapytanie cenowe. RI.271.3.8.2019

na opracowanie Projektu zamiennego w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w posiadanej dokumentacji projektowej „Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej” zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę Nr 582/18 z dnia 23.04.2018 r. Termin składania ofert do dnia 18.07.2019 do godz. 10.00 - Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna3, 96-321 Żab...

artykuł nr 3

Zapytanie cenowe. Nr sprawy RI.271.3.6.2019

na koszenie poboczy i rowów przy drogach utwardzonych, będących w zarządzie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

artykuł nr 4

Zapytanie cenowe. Nr sprawy RI.271.3.7.2019

na opracowanie Projektu zamiennego w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w posiadanej dokumentacji projektowej „Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej” zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę Nr 582/18 z dnia 23.04.2018 r. Oferty należy składać do dnia 10.07.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-32...

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe. Nr sprawy POGK.6343.9.2019

na Wykonanie kosztorysu na wykoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń z następujących rowów: Żabia Wola M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1; M-30/10; M-28; M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; Ojrzanów Towarzystwo M-30/6-2; Musuły M-26; M-23; M-24; Żelechów M-30/6-2; M-30/6-6; Huta Żabiowolska 3-30 - zgodnie z oznaczeniem na załącznikach graficznych. Składanie ofert do dnia 17.05.2019 r.

Dostępne kategorie:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013