Kn.271.1.2018 Świadczenie usług pocztowych

Oferty należy składać do 21.12.2018 r. godz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.35.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia...

Oferty należy składać do dnia 26.11.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.34.2018 Zimowe utrzymanie dróg i ulic...

Oferty należy składać do dnia 02.11.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.30.2018 Zimowe utrzymanie dróg i ulic...

Oferty należy składać do dnia 17.10.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.32.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia...

Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.31.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece...

Oferty należy składać do dnia 04.10.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.29.2018 Modernizacja - remont dróg na terenie...

Oferty należy składać do dnia 11.09.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.28.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece...

Oferty należy składać do dnia 05.09.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.27.2018 Remont zabytkowego Dworku pełniącego...

Oferty należy składać do dnia 09.08.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola

RI.271.1.25.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia...

Oferty należy składać do dnia 06.08.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.24.2018 Remont zabytkowego Dworku pełniącego...

Oferty należy składać do dnia 23.07.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2018r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola

RI.271.1.23.2018 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w...

Oferty należy składać do dnia 20.07.2018 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2018 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola

RI.271.1.22.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 09.07.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.21.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece...

Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.20.2018 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w...

Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2018r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola

RI.271.1.19.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 21.06.2018r. do godziny 11: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.16.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia...

Oferty należy składać do dnia 21.06.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.9.2018 Sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej

RI.271.1.18.2018 Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku...

Oferty należy składać do dnia 14.06.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.17.2018 PRZEBUDOWA ULICY SÓJKI W MIEJSCOWOŚCI...

Oferty należy składać do dnia 08.06.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.15.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 06.06.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.12.2018 Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku...

Oferty należy składać do dnia 30.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.14.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Magnolii...

Oferty należy składać do dnia 23.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.13.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece...

Oferty należy składać do dnia 22.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.11.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece...

Oferty należy składać do dnia 07.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Fn.271.1.2018 Udzielenie Gminie Żabia Wola...

Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.10.2018 Zakup energii elektrycznej do obiektów na...

Oferty należy składać do dnia 19.04.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.8.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 20.04.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.7.2018 Sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie...

Oferty należy składać do dnia 28.03.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.6.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 04.04.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.5.2018 Zakup energii elektrycznej do obiektów na...

Oferty należy składać do dnia 26.03.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.3.2018 Modernizacja -remont dróg na terenie Gminy...

Oferty należy składać do dnia 22.03.2018r. do godziny 12: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.4.2018 Opracowane dokumentacji projektowej oraz...

Oferty należy składać do dnia 19.03.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

RI.271.1.1.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni...

Oferty należy składać do dnia 25.01.2018r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

RI.271.1.2.2018 Modernizacja -remont nawierzchni ulicy...

Oferty należy składać do dnia 24.01.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Budowa...

Oferty należy składać do dnia 23.01.2018 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola