Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r.

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) Gmina Żabia Wola informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Żabia Wola informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.