główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu na: 'Usługi...

Oferty należy składać do dnia 23.12.2016 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 2

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących...

1.Oferty należy składać do dnia 17.11.2016. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2016r o godzinie 10: 30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola.

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących...

Oferty należy składać do dnia 02.11.2016. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2016r o godzinie 10: 30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Budowa...

Oferty należy składać do dnia 17.10.2016. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016r o godzinie 10: 30 w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola przy ul. Wiejskiej 2f, 96-321 Żabia Wola, sala konferencyjna pok. nr 6

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:...

1.Oferty należy składać do dnia 09.11.016r do godziny 14:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2016r o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014