główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2012r. w formie: a)Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola, w sekretariacie szkoły, b)faxem na numer: 46 857 82 77

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie dokumentacji...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2011r w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola, w sekretariacie szkoły, b) faxem na numer: 46 857 82 77,

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie dokumentacji...

7) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2011 r. w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola, w sekretariacie szkoły, b) faxem na numer: 46 857 82 77,