główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011 r

w sprawie powołania zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej placówki.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w szkole