Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011 r

w sprawie powołania zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej placówki.

Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy

Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro

Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 1 lutego 2011 r

w sprawie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w szkole

Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminy organizacyjnego

Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie z dnia 3 stycznia 2011 r.

Zarządzenia Dyrekcji

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie z dnia 29 listopada 2010 r.