główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego - 2013 rok

Załączniki:
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok nauczycielom i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf 89 KB
Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 20.02.2013 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.pdf 89 KB
Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia "Procedur przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie".pdf 90 KB
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.pdf 161 KB
ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.pdf 182 KB
------Załącznik Nr 1-Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.jpg 369 KB
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.pdf 107 KB
artykuł nr 2

Zarządzenia dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego - 2012 rok