główna zawartość
artykuł nr 1

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE