Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do...

Zaświadczenie uprawniające do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, otrzymuje na swoje żądanie wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,