Inwestycje realizowane w 2009 roku

Jedną z głównych inwestycji Gminy Żabia Wola w 2009 roku jest realizacja dwuletniego kontraktu rozbudowy sieci wodociągowej pn: „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku...

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2009

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku...

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2008

Realizacja inwestycji z wykorzystaniem Funduszy...

W II kwartale br. Gmina przystąpi do realizacji Projektu „ Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia”

Gospodarka ściekowa w Żabiej Woli

Informacje z lat 2004-2006 znajdują się na stronie internetowej: http://www.zabiawola.pl/inwestycje.htm