główna zawartość
artykuł nr 16

Realizacja projektu "Budowa infrastruktury...

W miesiącu październiku 2007 r. Gmina podpisała umowę z firmą SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o. z Poznania, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola".

artykuł nr 17

ZAPRASZAMY PACJENTÓW DO KORZYSTANIA Z USŁUG Gminnego Centrum Zdrowia


Gmina Żabia Wola uruchomiła w Gminnym Centrum Zdrowia w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, punkt rehabilitacji profilaktyczno – leczniczej,
kinezyterapii i fizykoterapii.

ZAPRASZAMY PACJENTÓW DO KORZYSTANIA Z USŁUG PUNKTU

Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Centrum Zdrowia

Projekt pod nazwą: " Gminne Centrum Zdrowia modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia" zrealizowano przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

artykuł nr 18

GMINNE CENTRUM ZDROWIA

Gmina Żabia Wola zakończyła I etap modernizacji Gminnego Centrum Zdrowia.

artykuł nr 19

REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH

Prowadząc w bieżącym roku działania zmierzające do poprawy warunków komunikacyjnych przeprowadziliśmy remonty dróg gruntowych polegające na przebudowie nawierzchni.

artykuł nr 20

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE GMINY...

Projekt "Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola", jest kompleksowym projektem zmierzającym do poprawy infrastruktury teleinformatycznej poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu ...