Aktualne informacje nt. inwestycji gminnych

Przygotowania do zimy zakończone

Żabia Wola już od początku listopada jest gotowa do wystąpienia opadów śniegu.

Informatyzacja Gminy Żabia Wola

Informatyzację Gminy Żabia Wola rozpoczęło zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola” realizowane z budżetu Województwa Mazowieckiego – 95% (w ramach komponentu „I- Mazowiecki program wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej dla gmin wiejskich”), środków własnych Gminy oraz innych źródeł, w tym z Telekomunikacji Polskiej. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz wykon...

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSOWIEC

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSOWIEC

Świat w zasięgu ręki - Internet w Gminie

Nasza gmina by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców realizowała projekt "Rozbudowa systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola".

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH.

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH.

REMONTY DRÓG

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Żabia Wola jest poprawa stanu technicznego dróg.

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Jeszcze przez co najmniej półtora roku mieszkańcy Gminy Żabia Wola mogą z powodu własnego gminnego wysypiska składowiska odpadów komunalnych oszczędniej zadbać o swoje środowisko.

"Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia...

"Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola"- ZAKOŃCZONA

O czyste ścieki.

O czyste ścieki.

Starania o gaz ziemny

Jednym z priorytetowych zadań Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też Rada Gminy wykorzystała możliwość zasilania gazem ze stacji redukcyjnej znajdującej się poza granicami Gminy w miejscowości Kuklówka

Realizacja budowy wodociągów na terenie Gminy Żabai Wola.

Realizacja budowy wodociągów na terenie Gminy Żabai Wola.

Pierwszy krok do informatyzacji całego Mazowsza.

Pierwszy krok do informatyzacji całego Mazowsza.

Budowa oświetlenia ulicznego - remont dróg gruntowych.

Budowa oświetlenia ulicznego - remont dróg gruntowych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC NA TERENIE GM.ŻABIA WOLA W...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC NA TERENIE GM.ŻABIA WOLA W SEZONIE 2007 / 2008

Realizacja projektu "Budowa infrastruktury...

W miesiącu październiku 2007 r. Gmina podpisała umowę z firmą SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o. z Poznania, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola".

ZAPRASZAMY PACJENTÓW DO KORZYSTANIA Z USŁUG Gminnego Centrum Zdrowia


Gmina Żabia Wola uruchomiła w Gminnym Centrum Zdrowia w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, punkt rehabilitacji profilaktyczno – leczniczej,
kinezyterapii i fizykoterapii.

ZAPRASZAMY PACJENTÓW DO KORZYSTANIA Z USŁUG PUNKTU

Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Centrum Zdrowia

Projekt pod nazwą: " Gminne Centrum Zdrowia modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia" zrealizowano przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

GMINNE CENTRUM ZDROWIA

Gmina Żabia Wola zakończyła I etap modernizacji Gminnego Centrum Zdrowia.

REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH

Prowadząc w bieżącym roku działania zmierzające do poprawy warunków komunikacyjnych przeprowadziliśmy remonty dróg gruntowych polegające na przebudowie nawierzchni.

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŻABIA...

Projekt "Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola", jest kompleksowym projektem zmierzającym do poprawy infrastruktury teleinformatycznej poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu ...

DLACZEGO NIE WSZYSTKIE ŚCIEKI DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO?

DLACZEGO NIE WSZYSTKIE ŚCIEKI DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO?

Zaproszenie na spotkanie w sprawie budowy oczyszczalni...

Zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 24.04.2007r. ( wtorek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli i kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje zrealizowane w 2006 roku

Inwestycje zrealizowane w 2006 roku

Inwestycje zrealizowane w 2005 roku

Inwestycje zrealizowane w 2005 roku

Priorytetowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji...

Priorytetowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w bieżącym roku budżetowym (2006):