główna zawartość
artykuł nr 1

Czytelnia multimedialna

    W 2005 roku Szkoła Podstawowa w Józefinie zakwalifikowałasię do projektu Ministerstwa EdukacjiNarodowej i Sportu „ Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekachszkolnych”.
    Projekt tenbył współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym, w sierpniu 2006 r. Otrzymaliśmy sprzęt nawyposażenie czytelni. Opiekunem czytelni multimedialnej został nauczyciel–bibliotekarz pani Ewa Koziarska.
    Czytelniamultimedialna rozpocznie pracę w październiku 2006 r.. Z czytelni tej będąkorzystać uczniowie z naszej szkoły.

artykuł nr 2

Szkoła Podstawowa w Józefinie

Adres

ul. Mazowiecka 1

Józefina

96-321 Żabia Wola


Kontakt (046) 857 82 77
spjozefina@zabiawola.pl
Dyrektor Marzena Pytlak
Z-ca dyr Elżbieta Kołodziejczyk