główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania inwestycyjne, na które Gmina Żabia Wola...

- INFRASTRUKTURA DROGOWA ; - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA; - INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA EDUKACJI; - INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ; - INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I SPORTOWA

artykuł nr 2

Zadania inwestycyjne, na które Gmina Żabia Wola...

- INFRASTRUKTURA DROGOWA ; - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA; - INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA EDUKACJI; - INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ; - INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I SPORTOWA