główna zawartość
artykuł nr 6

Informacje na temat wskazania miejsc rozplakatowania obwieszczeń.

                                                         OBWIESZCZENIE                                                         Wójta Gminy Żabia Wola                                                       z dnia 25 marca 2004r Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz 219) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc wyznaczonych na obszarze Gminy Żabia Wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1. Żabia Wola przy ul. Głównej (centrum) - tablica ogłoszeń2. Józefina przy ul. Mazowiecka (przy szkole) - tablica ogłoszeń3. Żelechów przy ul. Chełmońskiego (centrum) - tablica ogłoszeń4. Skuły przy ul. Mszczonowska (centrum) - tablica ogłoszeń5. Słubica Dobra ul. Słoneczna (przy byłej szkole) - tablica ogłoszeń                                                                                                         Wójt Gminy                                                                                                        Halina Wawruch