Redakcja Biuletynu

Ewelina Radkiewicz
inspektor
Z-ca Kierownika USC

pokój nr 3,
tel. (46) 857 81 81; 857 82 24; 857 82 94; 857 88 55,
nr wewnętrzny: 33,
e.radkiewicz@zabiawola.pl