główna zawartość
artykuł nr 1

Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców

artykuł nr 2

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

artykuł nr 3

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 4

Informacja

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 5

Pełnomocnictwo do głosowania

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej