PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW