Informacja

o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli oraz dyżurach pełnionych przez członków Komisji

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

czytaj treść

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z...

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r.

 • Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj treść
 • Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.czytaj treść
 • Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 

  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej
  w Żabiej Woliczytaj treść

 • Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018 r. 

  w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woliczytaj treść

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10...

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 6...

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w...

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.