Informacja

Ponowne głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzone zostanie w godzinach 7.00–21.00. 

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie rozpoczną pracę w lokalach wyborczych o godzinie 6:00.

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie rozpoczną pracę po zakończeniu głosowania w wyborach tj. o godz. 21:00.

Informacja

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie rozpoczną pracę w lokalach wyborczych o godzinie 6:00. Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przeprowadzone zostanie w godzinach 7.00–21.00. 

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie rozpoczną pracę po zakończeniu głosowania w wyborach tj. o godz. 21:00.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24...

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmowane są w do dnia 21 września 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 (pokój 3) w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 9:00 do 18:00, wtorki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00 oraz piątki od 8:00 do 15:00.

Wzory zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28...

o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia...

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast